Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/23/168023/orgelgruppen.se/public_html/wp-settings.php on line 472 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/23/168023/orgelgruppen.se/public_html/wp-settings.php on line 487 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/23/168023/orgelgruppen.se/public_html/wp-settings.php on line 494 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/23/168023/orgelgruppen.se/public_html/wp-settings.php on line 530 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/23/168023/orgelgruppen.se/public_html/wp-includes/cache.php on line 103 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/23/168023/orgelgruppen.se/public_html/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/23/168023/orgelgruppen.se/public_html/wp-includes/theme.php on line 623 Orgelgruppen i Hälsinglands Norra kontrakt » Orgelkonsert, Orgelafton, Orgelandakt eller…

Orgelkonsert, Orgelafton, Orgelandakt eller…

Publicerades 2010-05-21 klockan 08:05 av Anders Falkeholm

Konsertverksamheten är, som bekant, omfattande i många av våra vackra kyrkor inom Hälsinglands Norra kontrakt. Körkonserter, orkesterkonserter, kammarmusikaftnar, mängder av solistaftnar och musikandakter av vitt skilda slag avlöser varandra i en aldrig sinande ström. Gemensamt för merparten av alla dessa konsert-/musikaftnar är inslaget av orgelmusik, antingen i form av solistiskt orgelspel eller, som oftast, bestående av orgelackompanjemang till kör, orkester, eller till sång-/eller instrumentalsolister. Orgeln är ett fantastiskt användbart instrument, som fungerar lika bra  att beledsaga den gemensamma gudstjänstsången som till att vara samspelsinstrument  med just sång-/och instrumentalsolister.

Tyvärr har orgeln på senare tid blivit allt mindre använt som rent konsertinstrument. Orgelkonserter, orgelaftnar, lunchandakter med orgelmusik etc. är företeelser som vi, som bor i Norrlands inland, snart bara kan få uppleva om vi åker ner till kuststädernas kyrkor. Det är både sorgligt och sant men….
varför inte ändra på den saken och det så snart som möjligt.

Det finns ett stort antal utmärkta orglar i Hälsinglands Norra kontrakt, som bara väntar på att bl.a. få bli regelbundet konsertant använda. Just regelbundenheten är mycket viktig. Orgelinstrumenten fungerar och klingar alltid bäst när de ständigt och helst dagligen användes.
Självklart måste kyrkornas orgelinstrument få åtminstone en årlig servicetillsyn av någon kunnig orgelbyggare, som kan rätta till när orgeltekniska problem uppstår eller är på väg att uppstå, men de akuta tekniska problemen uppträder allt mera sällan ju oftare orgeln kommer till användning. Hos församlingsborna/byborna kommer också ett intresse att verkligen vakna till liv när de kommer att få upptäcka att orgelmusikrepertoaren faktiskt omfattar mycket mer intressant och lyssnarvänlig musik än blott Tröstevisan, Koppången, Jag har hört om en stad, Blott en dag och klämmiga bröllopsmarscher.

Det är inte meningsfullt och inte ens försvarbart att helt plötsligt vrålstarta upp med en mängd orgelkonserter, men använd gärna möjligheten av att även låta orgeln få framträda med något/några nyinstuderade solistiska programinslag vid varje kommande kyrkokonsert/musikgudstjänst. Så kan ett orgelintresse komma till stånd och börja spira.

Använd gärna Orgelgruppens hemsida för att informera om kommande kyrkokonserter/musikgudstjänster där orgeln finns med som en viktig del i programmet!

Inga kommentarer kan lämnas till denna artikel.