Olle Larsson

Utbildningschef vid Region Gävleborg

Båthusvägen 25
827 30 Ljusdal
0651-123 49 (b)
0651-183 93 (a)
070-623 83 93 (mobil)
olle.larsson@regiongavleborg.se