Lennart Eng

Musikdirektör och Organist i Färila församling (alltsedan 1974)

Foto: Staffan Bergner

Foto: Staffan Bergner

Hästhagsvägen 12
820 41 Färila
0651-204 55 (b)
0651-212 60 (fax)
070-638 16 00 (m)
lennart.eng@bredband.net

 

 

 

Curriculum Vitae

Lennart Eng är född 1945 i byn Föne, Ljusdals kommun Norra Hälsingland.

Efter kantors-, organist- samt pedagogexamen för kyrkokantorer vid Sköndalsinstitutet vikarierade Lennart Eng i Färila församling 1963-64, därefter forsatte studierna vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, där högre organist- och högre kantorsexamen samt musiklärarexamen avlades.

Från Musikhögskolans lärarråd tilldelades Lennart Eng Per Adolf Bergs Jeton.

Foto: Staffan Bergner

Foto: Staffan Bergner

Efter avslutade studier tjänstgjorde Lennart Eng i Skärholmens Församling, därefter i Hammarby Församling, Upplands Väsby. Fr.o.m. 1974 tillträdde Lennart Eng organisttjänsten i Färila, där han alltjämt tjänstgör.

Under en 10-årsperiod under 1970-talet var Lennart Eng grammofonproducent med ett 70-tal LP-inspelningar, där producentskapet också parades med grammofonarrangemang, pianoackompanjemang, dirigering etc.

Lennart Eng har under åren samarbetat med många av Sveriges kända artister, musiker och skådespelare. Tillsammans med sin son Kristofer driver han en inspelningsstudio där all typ av musik spelas in, alltifrån gospel, rock, kyrkomusik till teater- och filmmusik.

Orgelsakkunnig på riksplanet har Lennart Eng varit under en 10-årsperiod för EFS räkning, och han har också under denna tid varit medansvarig för bokutgivning på EFS-förlaget.

Foto: Staffan Bergner

Foto: Staffan Bergner

Lennart Eng har under åren bedrivit en mycket omfattande körverksamhet för barn, ungdomar och vuxna, och gett ut ett antal körskivor. Körerna har medverkat i radio- och TV-program, och dessutom sjungit utomlands i ex Helsingfors, Berlin och Nairobi.

Med barn- och ungdomskörerna har Lennart Eng satt upp musikaler av olika karaktär. Största satsningen har varit uppsättningar av “Jesus Christ Superstar” i Färila och Uppsala. Församlingen i Färila gästades f.ö. för en tid sedan av körprofessorn Eric Ericson, som dirigerade vuxenkörerna i Mozarts Requiem.

Som ackompanjatör och pianist har Lennart Eng varit flitigt engagerad under alla år i såväl klassiska- som populärmusiksammanhang.