Björn Hasselberg

Fotograf
Rehnströms Fotografiska AB

Hantverkaregatan 5
Box 213
827 24 Ljusdal
0651-125 16 (b)
0651-71 10 93 (affären, Ljusdal)
0651-71 10 13 (fax)
0651-405 26 (affären, Järvsö)
070-688 25 66 (m)
bjorn@rehnstroms.se