Detta är Orgelgruppen

Orgelgruppen i Norra Hälsingland är en samling ”Orgelns Vänner” bestående av yrkesverksamma kyrkomusiker, och även av några ytterligare mycket orgel- och orgelmusikintresserade deltagare boende i Hälsingland.

Syftet

Syftet med att starta ”Orgelgruppen i Hälsinglands Norra kontrakt” var och är att utveckla och stärka orgelkonstens ställning i gudstjänst- och kulturlivet i denna del av Sverige. Orgeln, ofta kallad för ”Instrumentens Drottning”, är ju kyrkans absolut förnämsta instrument och förtjänar att behandlas därefter. De många fantastiska orgelinstrumenten som finns i åtskilliga av våra kyrkor behöver vårdas och, inte minst viktigt, ständigt och flitigt användas. All den rikedom av musik, som skapats under många århundraden för just kyrkans speciella instrument, orgeln, måste självklart få leva vidare genom att helt enkelt få bli spelad. Det handlar i hög grad om ett ständigt möte med denna musik både för kyrkomusikerna och kyrkobesökarna. Av den anledningen är det därför mycket viktigt att kunna erbjuda en regelbunden orgelfortbildning i tjänsten för kyrkomusikerna och därmed ge tillgång till en betydande inspirations- och kunskapskälla för både orgelspelande kyrkomusiker och övriga orgelintresserade.

Verksamheten

Verksamheten för ”Orgelgruppen i Hälsinglands Norra kontrakt”, som sker i samarbete med Sensus Studieförbund och Hälsinglands Norra Kontrakt, bedrivs genom studiebesök i olika kyrkor, mestadels inom kontraktet, då vi får möta och på plats bekanta oss med en rad nya och äldre orglar i både tekniskt och musikaliskt avseende. En studieresa per termin bör dessutom om möjligt få ske till någon synnerligen intressant orgel utanför det egna kontraktet. 

Orgelgruppens första studiedagsresa utanför vårt eget kontrakt skedde därför redan under våren 2008. Den gick till Själevads kyrka, där vi fick bekanta oss med dess nya ”franskinspirerade” 57- stämmiga läktarorgel byggd av Grönlunds Orgelbyggeri, Gammelstad, och invigd 23-25 november 2007. Besöket i Själevads kyrka innebar för flera av de närvarande kyrkomusikerna även en ny och värdefull kontakt i och med mötet med den skicklige och inspirerande organisten Håkan Dahlén.

Orgelgruppens nästa studieresa utanför kontraktet kommer förhoppningsvis att kunna ske någon gång under hösten 2008 till Uppsala Domkyrka och där till den, f. n. under uppbyggnad, nya spännande 65-stämmiga kororgeln av den italienska orgelfirman Fratelli Ruffatti, Padova.

Orgelkunskapen

Vi i ”Orgelgruppen i Hälsinglands Norra kontrakt” avser att förnya och bättra på vår orgelkunskap, och att få utbyta tankar om hur vi vårdar och sköter våra orglar. Vi ger varandra repertoartips genom att ägna oss åt förslag och presentation av lämplig orgelmusik för just den orgel vi för tillfället besöker etc. För övrigt inleds programmet vid varje ny studiedag med att den aktuella kyrkans musiker presenterar och berättar om kyrkans orgel/orglar. Vår hemsida kommer kontinuerligt att uppdateras med bl.a. sådana presentationer, samt med fotomaterial över de orglar vi kommer att besöka vid våra studiedagar.

Rolf Ericzon - Owe Timan - Lars-Erik Larsson