CHARLES-MARIE WIDORS 10 ORGELSYMFONIER kommer att framföras i Ljusdals Kyrka!

Publicerades 2010-11-14 klockan 20:11 av Rolf Ericzon

1 höstkonsert per år i Ljusdals Kyrka kommer i fortsättningen (åren 2009-2018) att vara vikt för en hel Orgelafton med “Fransk Orgelmusik”. Vid varje sådant konserttillfälle (totalt 10 konserter är planerade) kommer då även en Orgelsymfoni av CHARLES-MARIE WIDOR alltid att finnas med i konsertprogrammet.

Första Orgelaftonen i den “Franska Konsertserien”, som bl.a. innehöll Widors Orgelsymfoni op.13 nr.1, c-moll, genomfördes den 8 november 2009 i Ljusdals Kyrka. Under november månad 2010 följer nu:

ORGELKONSERT nr.2 
SOM ÄGER RUM I
L J U S D A L S  K Y R K A
SÖNDAGEN DEN 14 NOVEMBER 2010, KL.18.00

” F R A N S K  O R G E L M U S I K ”

P r o g r a m :

FRANCOIS COUPERIN (1632-1701)
Offertoire sur les Grands Jeux
/ur “Messe à l´usage des Couvents”)


CÉSAR FRANCK (1822-1890)
Pièce Héroique


LOUIS VIERNE (1870-1937)

Naïades op.55, nr.4
Carillon de Westminster op.54, nr.6
/ur “Pieces de Fantaisie”/


CHARLES-MARIE WIDOR (1844-1937)
Symphonie pour Orgue op.13 nr.2, D-dur
1. Praeludium Circulare  (Andantino)
II. Pastorale  (Moderato)
III. Andante
IV. Salve Regina  (Allegro)
V. Adagio  (Andante)
VI. Finale  (Allegro)


Vid orgeln: ROLF ERICZON

Arrangörer:
Ljusdal-Ramsjö församling och Sensus Studieföbund

Fri entré!

_   _   _   _   _   _   _

Inga kommentarer kan lämnas till denna artikel.